ÅÔÁÉÑÉÊÅÓ & ÁÔÏÌÉÊÅÓ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÅÓ

Το My Playce στο πλαίσιο της τετράχρονης λειτουργίας του, συνεργάζεται με εταιρίες για εταιρικά πακέτα για τους εργαζόμενους και για την διοργάνωση παιδικών εκδηλώσεων. Επιπλέον το My Playce συνεργάζεται με εταιρίες για να προσφέρει στα μέλη του μοναδικές προσφορές για μικρούς και μεγάλους.