Κατερίνα Τσιμπιρδάρου

Νηπιαγωγείο Μy Playce, Travelling Chef, Healthy Baking, Mικροί Σκούφοι, Χρυσοί Σκούφοί

Είμαι Κατερίνα Τσιμπιδάρου απόφοιτος του βρετανικού πανεπιστημίου University of East London του τμήματος Early childhood Stydies. Εχω παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια για παιδιά και διδακτικές μεθοδους στην προσχολικη ηλικία . Επιπλέον εχω μεγάλο πάθος για την μαγειρική και εχω παρακολουθήσει σεμιναρια πάνω στην υγιεινή διατροφη των παιδιών. Εχω πολυετή εμπειρία στην προσχολική εκπαίδευση και στόχος μου είναι η ενθάρυνση των διαφορετικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και φαντασία.