Σαββατοκίνηση

3 - 6 ετών

Κίνηση, δράση και ψυχαγωγία! Μουσικοκινητικά παιχνίδια σαν αυτά που παίζουμε στα πάρτι, μόνο που εδώ γίνεται κάθε Σάββατο. Τα παιδιά θα παίξουν, θα γελάσουν, θα συνεργαστούν και θα θέλουν και άλλο! Μπορείτε να φανταστείτε ένα πιο ευχάριστο Σαββατιάτικο πρωινό;