Μεγάλοι Σκούφοι

5 έως 8 ετών

Οι Μικροί Σκούφοι μεγάλωσαν, οι συνταγές δυσκόλευσαν και η εκτέλεση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα παιδιά. Την ώρα του ψησίματος κάνουμε πειράματα με υλικά μαγειρικής και φεύγουμε έτοιμοι να κεράσουμε όλη την οικογένεια.