Μικροί Συνθέτες

10 μηνών – 7 ετών

Τα παιδιά μαθαίνουν να ξεχωρίζουν τους ήχους, τη σιωπή και να συνθέτουν τη δική τους μουσική. Κάθε μικρός συνθέτης έχει την ευκαιρία να νιώσει ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα, μιας και δεν υπάρχει λάθος και σωστό στη μουσική δημιουργία. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις του μέσα από όλες τις δημιουργικές τέχνες και με τη βοήθεια των πρώτων του μουσικών οργάνων μαθαίνει να λειτουργεί ομαδικά, συνδυαστικά, και να εκφράζεται μουσικά.

Tiny Συνθέτες: 10 – 16 μηνών
Μικροί Συνθέτες Ι: 16 μηνών – 2 ετών
Μικροί Συνθέτες ΙΙ: 22 μηνών – 3 ετών
Μικροί Συνθέτες ΙΙΙ: 3 – 7 ετών