Θεατρικό Παιχνίδι

4 – 8 ετών

Το θεατρικό παιχνίδι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να εντάξουμε τα παιδιά σε έναν κόσμο μέσα στον οποίο θα εξελιχθούν αναπτύσσοντας τη δημιουργική τους σκέψη και χρησιμοποιώντας τα εκφραστικά τους μέσα. Το θεατρικό παιχνίδι τονώνει την αυτοπεποίθηση και στοχεύει στη καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ομαλή διαμόρφωση της προσωπικότητας τους μέσα από διασκεδαστικές δράσεις. Στη διάρκεια αυτών τα παιδιά θα κοινωνικοποιηθούν μαθαίνοντας να συνεργάζονται, αλλά ταυτόχρονα θα αυτονομηθούν και θα απελευθερώσουν την φαντασία τους μέσα από την ελεύθερη έκφραση.

Θεατρικό παιχνίδι: 4 – 6 ετών