Μικροί Επιστήμονες

5 - 8 ετών

Επιστήμη για όλους, μέσα από το παιχνίδι και την Τέχνη! 
Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να αναρωτηθούν και να εξερευνήσουν τον κόσμο μας.

Εμείς, οι "Μικροί Επιστήμονες", οφείλουμε να συνεργαστούμε, να προβληματιστούμε και πάνω από όλα, να διασκεδάσουμε, με στόχο την αληθινή γνώση. Συνδυάζουμε τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά, πειραματιζόμαστε, παίζουμε με διάφορα υλικά, αναπαριστούμε φυσικά φαινόμενα και προβληματιζόμαστε για τους νόμους της Φύσης. Μέσα από τις θεματικές ενότητες των Θετικών Επιστημών, διευρύνουμε  τις γνώσεις μας και  ανακαλύπτουμε τις ικανότητες και τα ταλέντα μας.

 Ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στη σύγχρονη εκπαίδευση.