Ρομποτική (STEM)

4 – 6 ετών

Τα παιδιά μεσα απο τη ρομποτική κάνουν τα πρώτα βήματά στον κόσμο των Θετικών  Επιστημών, της Τεχνολογίας και της Μηχανικής. Μέσα από το παιχνίδι με μια ποικιλία από εκπαιδευτικά υλικά, κατάλληλα για την ηλικία τους, τα παιδιά καλλιεργούν βασικές μαθηματικές δεξιότητες όπως η ταξινόμηση, η απαρίθμηση, η γεωμετρική απεικόνιση, η λογική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Επίσης εισάγονται στο κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης με τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-Bot, και μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων αυξανόμενης δυσκολίας αναπτύσσουν δεξιότητες προσανατολισμού και μέτρησης αποστάσεων. Εξερευνούν έννοιες, φαινόμενα, δημιουργώντας μια ή περισσότερες κατασκευές κάθε φορά, κάνουν παρατηρήσεις και βγάζουν συμπεράσματα για τον κόσμο γύρω τους. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την  κριτική  του σκέψη και την ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Κάθε μαθητής παίζει, ερευνά, σκέφτεται, καταλαβαίνει και ανακαλύπτει γνώσεις μέσα από τον πειραματισμό.”